We are the leading brand strategy, innovation, design and brand communications company.

Learn more

Brand
strategy

Na markę składa się nie tylko nazwa, czy logo ale także elementy komunikacyjne, behawioralne 
i wizualne - które określają przedsiębiorstwo. Do elementów komunikacyjnych, zaliczają się wszystkie elementy, które firma komunikuje, takie jak nazwa, slogan, fanpage na facebooku, czy inne treści. 

Learn more

Product
strategy

Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich wiąże się 
z łatwością użytkowania produktów, druga zaś z ich kształtem i kolorystyką.

Learn more

Brand naming


Brand identity


Advertising campaigns


Trainings

100% of developed brand and product strategies (NPD) successfully introduced onto market

Learn more

Case studies