Strategia
marki

Marki to najcenniejsze aktywa firm. Dlatego budowa i zarządzanie marką to proces, który winien być oparty na badaniach i wnikliwej analizie rynku, konkurencji, nabywców i konsumentów. Takie podejście tworzy fundament pod sukces rynkowy marki.  

Właśnie tak rozwijamy firmy naszych Klientów - budujemy strategie marek w oparciu o wnikliwą wiedzę o ich konsumentach i nabywcach. Dzięki temu nasza praca przynosi mierzalne efekty w postaci wzrostu sprzedaży i zysków.

Dowiedz się więcej

Strategia
produktu

Innowacje produktowe to część strategii marki, z której wypływają. To unikalne pomysły na produkty, usługi lub marki, które generują wzrost sprzedaży i zysku dzięki świeżemu spojrzeniu i myśleniu o potrzebach konsumentów i sposobach ich zaspokojania.

Innowacje to siła napędzająca i generująca wzrost sprzedaży zwłaszcza w dojrzałych kategoriach oferujących homogeniczne produkty lub usługi. Dlatego by wygenerować wzrost budujemy innowacje w oparciu o analizę rynku i konkurencji, cele i możliwości operacyjne naszego Klienta oraz eksplorację trendów rynkowych i sposobów konsumpcji lub użytkowania produktów czy usług.

Dowiedz się więcej

Brand naming

Osoba odpowiedzialna za ten etap brandingu ma za zadanie opracować nazwę chwytliwą i łatwą w zapamiętaniu. Fachowe opracowanie nazwy ma na celu zwiększenie sprzedaży jak i lepsze dotarcie i utrwalenie się w umyśle konsumenta.


Indentyfikacja wizualna

Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek.


Kampanie marketingowe

Zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy.


Szkolenia

W ujęciu słownikowym szkolenie to cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


100% opracowanych strategii marek, produktów i usług z sukcesem wprowadzonych na rynek

Dowiedz się więcej