Nie ma dwóch identycznych marek tak jak nie ma dwóch identycznych strategii komunikacji. Wierzymy jednak, iż u źródeł sukcesów marek leży jedna wspólna cecha - doskonały pomysł kreatywny.

KOMUNIKACJA MARKI W TYM REKLAMA MASOWA CZYLI ATL, MUSI WYPŁYWAĆ Z OPRACOWANEJ STRATEGII KOMUNIKACJI I BYĆ Z NIĄ SPÓJNA:

  • stylem, tonem, komunikatem i rodzajem
  • bez względu na rodzaj kanału komunikacji z konsumentem / nabywcą (TV, Internet, prasa, outdoor, media społecznościowe, mobile, etc.)

 

TAK JAK REKLAMA ATL TO KOMUNIKACJA POZA PUNKTEM SPRZEDAŻY TAK REKLAMA BTL TO KOMUNIKACJA MARKI Z NABYWCAMI I KONSUMENTAMI W PUNKCIE SPRZEDAŻY W KANALE:

  • nowoczesnym (hiper i supermarkety)
  • tradycyjnym (detaliczne sklepy spożywcze)
  • HoReCa (hotele, restauracje, cafes)
Mimo, że wydaje się to dość oczywiste, bardzo często, obserwujemy brak integracji między działaniami i komunikacją w miejscu sprzedaży i poza nim. Odzwierciedleniem tego są np. niespójne ze sobą projekty reklam w prasie czy outdoorze vs reklama internetowa czy w punkcie sprzedaży. Jednocześnie efektywność tradycyjnej reklamy ATL spada  podczas gdy jej ceny rosną.

 

BY UNIKNĄĆ TYCH BŁĘDÓW ZAWSZE OPRACOWUJEMY STRATEGIĘ KOMUNIKACJI MARKI I NA JEJ PODSTAWIE TWORZYMY PROPOZYCJĘ ZINTEGROWANEJ KAMPANII KOMUNIKACJI KTÓRA MOŻE OBEJMOWAĆ:

  • reklamę ATL (prasa, outdoor, Internet, Social Media)
  • reklamę BTL (materiały POS, advertoriale, materiały direct mail, PR)