Brand Naming

Nazwa marki to podstawa jej przyszłego sukcesu i dlatego to jedno z głównych aktywów firmy. Właściwie zaprojektowane nazwy marek automatycznie kojarzą się nabywcom z kategorią produktu lub usługi, odzwierciedlają wizerunek marki i osobowość a także podkreślają główne korzyści produktu lub firmy wyróżniając ją spośród konkurencji.

Pomagamy tworzyć nazwy i hasła marek, produktów, firm i usług.

  • analizując ich znaczenie, symbolikę i skojarzenia
  • doradzając ich rodzaj – opisowe, abstrakcyjne, empiryczne lub sugestywne
  • weryfikując możliwości ich ochrony prawno-patentowej
  • projektując ich pełną architekturę.
Właściwie stworzona nazwa marki i jej hasło (tagline) w znaczący sposób decydują o jej i firmy przyszłym sukcesie rynkowym.
Istotne jest bowiem to by była ona łatwo zapamiętywana, odróżniała się od konkurencji, kojarzyła się z oferowanymi przez firmę produktami czy usługami, tworzyła właściwe, silne i pozytywne skojarzenia, emocje, wartości, obrazy składające się na markę jako osobę oraz można było ją zastrzec i chronić prawnie.
By tak się stało nazwa marki i tagline winny wypływać z pomysłu na markę czyli jej konceptu pozycjonującego i być efektem analizy pozycjonowania i nazw marek konkurencyjnych, analizy semantycznej ich symboliki i znaczenia.