Strategia jest długofalowym spojrzeniem na budowę marki i jej rozwój uwzględniającym:

 • segmentację rynku
 • konkurencję i otoczenie handlowe
 • wybór grupy docelowej i jej potrzeb
 • percepcję marki oraz rodzaj i siłę relacji z grupą docelową

Wierzymy, że wszystkie marki w momencie narodzin są sobie równe i mają jednakowe szanse na odniesienie sukcesu.

 

Tak jak ludzie, składają się one z ciała i duszy oraz wchodzą w różne interakcje. W związku z tym winny być analizowane i oceniane pod względem:

 • wyglądu tj. cech zewnętrznych
 • wyznawanych wartości i stylu życia
 • osobowości i cech charakteru
 • komunikacji werbalnej i zachowania
 • potrzeb i motywacji
 • typu i siły formowanych relacji z otoczeniem zewnętrznym w tym z nabywcami i konsumentami

 

Wierzymy, że tak pojmowane marki, tworzą różne typy relacji ze swoimi konsumentami i nabywcami:

 • lużne znajomości
 • przyjażnie
 • romanse
 • małżeństwa (romantyczne, dojrzałe, z rozsądku)
 • zawody miłosne, rozstania i rozwody

Sukces Rynkowy = bliskie, pozytywne i silne relacje marki z grupą docelową