AVANTE

Strategia marki i komunikacji dla producenta okien.

REZULTATY

58%

Wzrost sprzedaży po roku od implementacji projektu.

ZADANIE

Firma Technika Okienna zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w budowie silniejszej pozycji rynkowej poprzez wzmocnienie siły ich marki okien o nazwie Avante.

ANALIZA RYNKU I STRATEGIA MARKI

Naszą pracę zaczęliśmy od rozmów z Klientem i poszukiwań danych nt. rynku okien w Polsce oraz konkurencji za pośrednictwem Internetu i pism branżowych. Pozwoliło nam to zidentyfikować 4 różne segmenty nabywców okien oraz odkrycie słabości obecnego wizerunku marki Avante tj. słabe powiązanie z kategorią w wyniku epatowania erotyzmem oraz brak spójności w materiałach identyfikacyjnych marki. Na podstawie wyników analizy zaproponowaliśmy Klientowi nową i bardziej zasobną grupę docelową dla marki Avante i w konsekwencji modyfikację i uspójnienie jej wizerunku i komunikacji. 

Zaproponowaliśmy, aby oprzeć nowy wizerunek marki Avante na 4 najistotniejszych dla nowej grupy docelowej korzyściach: racjonalnych (dżwiękoszczelności, ciepłu) i emocjonalnych (komforcie i bezpieczeństwo). Dodatkowo rekomendowaliśmy ożywienie i ocieplenie osobowości marki. Całość propozycji przedstawiliśmy w formie konceptu marki z insightem i RTB. W konsekwencji powstał nowy pomysł reklamowy na markę Avante jako anioła stróża domowego ogniska/komfortu z hasłem marki „pod opiekuńczymi skrzydłami”.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA I KOMUNIKACJA MARKI

Do tak sformułowanego konceptu marki przygotowaliśmy brief kreatywny i stworzyliśmy nowy projekt reklamy prasowej, katalogu sprzedaży i księgi marki.

Inne realizacje