SHADECIDER

Strategia shopper i trade marketingowa na wprowadzenie nowej marki a zarazem kategorii - cydru.

REZULTATY

no. 1

Wygraliśmy przetarg i przygotowaliśmy jako pierwsi w Polsce strategię trade i shopper marketingową dla marki cydru.

ZADANIE

Przygotowanie strategii shopper i trade marketingowej na wprowadzenie nowej marki a zarazem nowej kategorii alkoholu (cydru) na polski rynek.

ANALIZA RYNKU I STRATEGIA MARKI

Pracę nad strategią rozpoczęliśmy od spotkania z Klientem i zapoznania się z marką, jej światem i grupą docelową.

Dalej dokonaliśmy analizy brytyjskiego rynku cydru, trendów sprzedaży, zasad merchandisingu, pozycjonowania i komunikacji głównych marek. Było to konieczne, bowiem cydr jako kategoria nie istnieje w Polsce. Ważne było więc zrozumienie czym się on różni od piw smakowych, jak największe marki budują swoją pozycję w UK, jakich używają do tego materiałów POS, gdzie je umieszczają w sklepach i z jakimi komunikatami.

Dodatkowo przeprowadziliśmy własne obserwacje rynku polskiego, na podstawie których przygotowaliśmy schematy merchandisingu hal wszystkich sieci handlowych z zaznaczeniem umiejscowienia w nich na półkach piw smakowych, win i tzw. alko-popów. Ponadto na schematach zaznaczyliśmy miejsca w których stały materiały POS marek alkoholi. Obraz ten uzupełniliśmy o obserwację kierunku ruchu i zagęszczenia nabywców w tychże halach.

Jednocześnie namówiliśmy Klienta do przeprowadzenia badań focusowych w celu zrozumienia atrybutów kategorii i marki, które wyróżniały ją w stosunku do piw smakowych i alko-popów i zachęcały do jej zakupu. Dzięki temu chcieliśmy tak komunikowac cydr jako kategorię i markę Klienta by nie skończyła ona jako kolejne piwo smakowe, bowiem w takim przypadku jej potencjał rozmyłby się i w konsekwencji byłby znacznie niższy.

Na bazie tychże analiz przedstawiliśmy swoją rekomendację w stosunku do tego jak zachęcić nabywców i konsumentów do zakupu marki cydru naszego Klienta. W tym celu pokusiliśmy się o dokonanie prostej segmentacji nabywców i udzieliliśmy odpowiedzi na pytania:

  • gdzie zbudować dostępność marki (dystrybucja)
  • gdzie zlokalizować kategorię / markę na półce w punktach sprzedaży
  • ile min. twarzyczek na półce winno stać w różnych kanałach sprzedaży
  • gdzie zlokalizować dodatkowe ekspozycje promocyjne
  • jakich materiałów POS użyć w celu wyróżnienia marki w POP
  • co komunikować by zmaksymalizować trial i sprzedaż
  • jak skierować nabywców w stronę półki z marką Klienta

Całość wniosków przekazaliśmy w postaci prezentacji i standardów kanałowych.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA I KOMUNIKACJA MARKI

Przygotowaliśmy propozycję 3 dróg kreatywnych dla komunikacji w punkcie sprzedaży oraz przedstawiliśmy ich ocenę i rekomendację finalnej drogi a nadzorowany przez nas grafik przygotował finalną propozycję kreatywną dla komunikacji w punkcie sprzedaży.

Inne realizacje