UPWL

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

REZULTATY

Wygraliśmy przetarg. Jednak Klient z uwagi na cięcia budżetowe zdecydował się na tańszy projekt.

ZADANIE

Przygotowanie identyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na przetarg.

ANALIZA RYNKU I STRATEGIA MARKI

Na zlecenie Klienta agencja przeprowadziła gruntowną analizę konkurencji w Polsce i za granicą. Ponadto agencja przeprowadziła kilka rund badań jakościowych w postaci wywiadów pogłębionych (IDIs) z osobami kupującymi meble wypoczynkowe. Dodatkowo agencja, po fazie badań jakościowych, przeprowadziła ilościowe badania ankietowe na próbie 200 osób.

W wyniku przeprowadzonych badań agencja przygotowała segmentację rynku oraz zarekomendowała Klientowi grupę docelową oraz koncept pozycjonujący nowej marki.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA I KOMUNIKACJA MARKI

Na bazie przygotowanej strategii marki obejmującej m. in. jej wartości, atrybuty, osobowość, nazwę, hasło, elementy komunikacji werbalnej i kod kolorystyczny agencja stworzyła materiały identyfikujące nową markę w postaci logo, wizytówek, papieru i kopert firmowych, ulotek sprzedażowych, plakatów oraz reklamy prasowej i outdoor. Dodatkowo agencja stworzyła platformę internetową www.sofami.pl.

Inne realizacje